Listopad 2010

Transpersonální psychologie II

13. listopadu 2010 v 21:03 | MsCzechs |  TRANSPERSONÁLNÍ PSY
převzato z http://vasinasi.webnode.cz/news/transpersonalni-psychologie/
pokračování článku Transpersonání psychologie

Psychoterapeutický model
Z výše popsaných koncepcí také vycházejí zásady transpersonální terapie. Poskytuje větší možnosti osobního rozvoje, protože uznává hodnotu transpersonálních (transcendentních) zkušeností, na rozdíl od těch, kteří považují takové zážitky za patologické a omezující.

Cíle transpersonální terapie jsou jednak totožné s cíli tradiční terapie, tj. likvidace patologických změn a projevů, a jednak se snaží o optimální práci na transpersonální úrovni, pokud je to ovšem možné. Ta může v sobě obsahovat demonstraci vhodného rámce koncepcí, umožňující poradit si vhodným způsobem s transpersonálním zážitkem, poznání psychologického potenciálu a významu naší odpovědnosti nejen za vlastní chování ale i za zkušenosti. Kromě práce s dynamickými procesy je také třeba spolupracovat s klientem na tom, aby se dokázal zbavit identifikování se s psychodynamickými procesy a překročil je. Terapeut tedy musí naučit klienta využívat všechny životní zkušenosti k učení sebe sama (karma-jóga) a zároveň ho poučit o potencialitě všech změněných stavů vědomí stejně jako o nebezpečí spojeném s lpěním na předem vytvořených koncepcích a na očekávání. Toto společné terapeutické setkání se pak může stát formou karma-jógy pro oba účastníky, kdy vzájemnou pomocí (facilitating) mohou oba dosáhnout maximálních výsledků ve svém úsilí. To vše pak může usnadňovat dosažení následného cíle - vysvobození se z tyranie podmíněnosti.

Transpersonální psychologie I

13. listopadu 2010 v 20:59 | MsCzechs |  TRANSPERSONÁLNÍ PSY
převzato z http://vasinasi.webnode.cz/news/transpersonalni-psychologie/


V posledních letech si zvýšenou měrou uvědomujeme, jak silně teoretické modely deformují naše vidění reality, zvláště tehdy jsou-li vypracovány implicitně a pak už žijí jakoby svým vlastním životem: modifikují názory, ovlivňují směry výzkumu, omezují poznatky.

Při hledání odpovědi na naši základní otázku: Co je skutečně člověk? Všechny psychologie, ať už zjevně či skrytě, přijímají nějaký model psychiky a snaží se jednotlivé funkce aplikovat na celek. Je jasné, jak nebezpečná je taková jednostrannost pohledu.

The Top 8 Psychedelic Movies

13. listopadu 2010 v 2:04 Psychedelic culture, music & media
There are many films in existence that seem so "out-there" that it's hard to ignore them, much less stop thinking about them once you've seen them.

Whether you find these films "trippy," creepy or just plain different, these movies in some way or another take you to another dimension, where reality is non-existent and anything is possible.

Below I have compiled a list of the top eight films I feel have the ability to take you to another mental state, no matter what mood you are in initially. If you haven't seen them, head to your local Blockbuster and prepare for an intense experience, to say the least.
m


Relationship Between Hallucinogenic Drugs, Psychedelic Music, Sixties Counterculture

12. listopadu 2010 v 23:08 60´s - souvislosti
years

"Girl we couldn't get much higher" crooned Jim Morrison in his hit song "Light my Fire," a phrase that aptly summarizes the experiences of many members of sixties counterculture, musicians and fans alike. Since music was first being recorded, drugs and the music industry have gone hand and hand. The first major incidence of drug usage was with jazz musicians, many whom were heavy heroin users, and some even dealers. Marijuana also played a large role in their music and everyday lives; however, it was not until the sixties that LSD and other hallucinogenic drugs became popular. Music was the driving force behind the sixties peace and love culture that emerged. However, without the drug use of the musicians, this music would not have existed. Hallucinogens not only inspired musicians but also influenced their everyday lives in many ways. Therefore, although there would have still been music, it would not have sounded much like the psychedelic songs we associate with the sixties. Musicians' use of hallucinogens and other drugs induced changes in both the sound and lyrical content of their music, leading to the creation of the psychedelic rock of the 1960s, which subsequently influenced the shape of all rock music to come.

Fraktální geometrie a podoba přírody

12. listopadu 2010 v 22:11 | MsCzechs |  Kvantová fyzika a posvátná geometrie
Benoit MandelbrotNositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1993, slavný belgický matematik, objevitel tzv. "fraktální geometrie"(poprvé v roce 1975), autor nespočet vědeckých prací a mnoha knih, přednášel v Praze v listopadu 1996 jak na konferenci "Nový prostor pro kulturu a společnost - Nové ideje ve vědě a umění", tak na Matematicko-fyzikální fakultě.


Na počátku byl obraz. V každé lidské společnosti, jakkoliv "primitivní", se umělci, řemeslníci, dekoratéři, ale také kněží a filosofové setkávali a bavili s nekonečným množstvím vizuálních vzorců. Některé z těch vzorců, skombinovány s dalšími, odpozorovanými z přírody, pak daly vzniknout matematice a dalším vědám. Objevem fraktálů vzniká i jakési "algorytmické" umění, lišící se od obrazů nebo fotografie.
Otázkami proč mají listy, oblaka či pobřeží právě takový a ne jiný tvar, se zabývali lidé celou historii lidstva. Já sám jsem chtěl být původně malíř, protože se mi líbily obrazy, ale když mi bylo 11 let, otec matematik mě jednou vzal do Louvru, tam na obrazech mi vysvětlil základy matematiky a geometrie, a poté hned do technického muzea. Podle něho ty věci úzce souvisely a já myslím, že měl pravdu. Matematiku jsem vystudoval, ale protože jsem díky Hitlerovi nechodil do školy, nenaučili mě, jak se mám matematiku naučit. Celá léta jsem jí nebyl příliš užitečný, protože jsem neuměl řešit problémy. To, co jsem uměl, bylo klást otázky. Dnes už jsem na některé i odpověděl, ale odpovědi a důkazy, to je jen část matematiky.

Tim Leary - přehled děl

12. listopadu 2010 v 15:02 | MsCzechs |  Transpersonální psychologové a psychonauti

Převzato z http://www.kyberpunk.org/timothy-leary-a-extropianstvi-versus-neoluddismus-i


Dílo

ORIGINÁLNÍ NÁZEVČESKÝ NÁZEV / PŘEKLADROK PRVNÍHO VYDÁNÍPOZNÁMKA
The Dimensions of IntelligenceDimenze (Rozměry) inteligence1946diplomová práce
The Social Dimensions of PersonalitySociální dimenze (rozměry) osobnosti1950doktorandská práce
Multilevel Measurement of Interpersonal BehaviourVíceúrovňové měření interpersonálního chování1956
The Interpersonal Diagnosis of PersonalityInterpersonální diagnóza osobnosti1957
Multilevel Assessment of PersonalityVíceúrovňový odhad osobnosti1957
The Existential TransactionExistenční transakce (jednání)1960
The Psychedelic ExperiencePsychedelická zkušenost1964spoluautory jsou Ralph Metzner a Richard Alpert)
The Psychedelic ReaderPsychedelický čtenář1965spoluautorem je Weil
Psychedelic Prayers from the Tao Te ChingPsychedeličtí modlitebníci (prosebníci) z Tao Te Ching1967
Start Your Own ReligionZačni své vlastní náboženství1967
High PriestVelekněz1968
The Politics of EcstasyPolitika extáze1968
The Declaration of EvolutionDeklarace (Prohlášení) evoluce1970
Timothy Leary, Appellant v. State of CaliforniaTimothy Leary, odvolávající se proti Státu Kalifornie1970
Jail NotesZápisky (poznámky) z vězení1971
Confessions of a Hope FriendPřiznání (uznání) přítele naděje (doufání)1973
NeurologicNeurologik1973spoluautorkou je Joanna Leary
Starseed: A Psy-Phy Comet TaleHvězdné sperma: komický psy-fy příběh o kometě1973
The Curse of the Oval RoomProkletí oválného pokoje (místnosti)1974
Terra IITerra II1974spoluautory jsou Joanna Leary a L.W. Banner)
What Does WoMan Want?Co muž/žena chce (potřebuje)?1976přepracováno a znovu vydáno pod stejným názvem
Exo-PsychologyExopsychologie1977přepracováno a znovu vydáno jako Info-Psychology
The Game of LifeHra života1977přepracováno a znovu vydáno pod stejným názvem
NeuropoliticsNeuropolitika1977spoluautory jsou R.A. Wilson a G.A. Koopman, přepracováno a znovu vydáno jako Neuropolitique
Communication with Higher IntelligenceKonverzace s vyšší inteligencí1977
The Intelligence AgentsAgenti inteligence (Zpravodajští agenti)1979
NeurocomicsNeurokomiks1979
NeurokomiksMěním názor, mezi ostatními (jinými)1982
FlashbacksZáblesky paměti1983
Mind MirrorZrcadlo mysli1986software
Info-PsychologyInfopsychologie1987přepracování práce Exopsychologie
NeuropolitiqueNeuropolitika1988přepracování práce Neuropolitika
What Does WoMan Want?Co muž/žena chce (potřebuje)?1988přepracování stejnojmenné práce
Timothy Leary's Greatest HitsNejvětší hity Timothy Learyho1990výběr a kompilace hlavních/základních prací
The Game of LifeHra života1993přepracování stejnojmenné práce
Haw to Operate Your BrainJak obsluhovat (používat) svůj mozek1993videozáznam
Chaos & Cyber CultureChaos a kyberkultura1994