Používejte svou hlavu!

23. července 2012 v 21:34 | Petr Procházka |  Transpersonální psychologové a psychonauti
...netradičně, čtive pojatý životopis Timothy Learyho - formou útržků z konverzací, názorů ostatních, hlavních myšlenek a představení klíových faktů...

Existuje příběh o zenovém mistrovi, který říká svému žákovi: "Nemysli na mrkev." Mrkev je přirozeně první představou, která přitom studentovi vyvstane v hlavě. Podobně média establishmentu soustavně napadala LSD a hysterickým tónem varovala před epidemií zneužívání drog zachvacující národ. V době všeobecné nespokojenosti nejrychleji vyburcujete adolescenta k akci tím, že mu řeknete: "Nedělej to!"

Vždycky jsme naléhali na lidi: Neberte LSD, dokud nejste velmi dobře připraveni. Zejména dokud nejste připraveni na odchod ze své mysli. Neberte to, pokud u sebe nemáte někoho opravdu zkušeného, aby vás tím provedl. Neberte to, pokud nejste připraveni na to, že se váš úhel pohledu na život a na sebe sama dramaticky změní, protože se stanete někým jiným.
Timothy Leary v rozhovoru s režisérkou Leslie Raymond, 1996
Ačkoli květinová doba hippies v 60. letech bývá spojována s pochybným volnomyšlenkářstvím, sexuální revolucí, drogami a ostatními projevy zavrženíhodného stylu života vůbec, již méně si uvědomujeme fakt, že právě v oněch letech nastal dosud nebývalý rozmach výzkumu lidského vědomí. Nastala revoluce vědomí. Nepřehlédnutelným bořitelem zaběhnutých badatelských a lékařských postupů v oblasti psychologie a psychiatrie byl filozof, spisovatel, buřič a vizionář Timothy Leary: "Nejde vlastně ani tolik o drogy a jejich biochemickou reakci v organismu, jde hlavně o to, pochopit, kdo jsem, jakou tady mám úlohu."


Harvardský profesor, psanec a král LSD z 60. let je mrtev. Timothy Leary zemřel, tak jak žil - velice neobvyklým způsobem - ve svém domě v Beverly Hills ve věku 75 let.
TV zpravodajství, 31. 5. 1996

Byl naprosto charismatickým vůdcem s přirozeným darem slova, s darem řečníka, s darem sdělit a přesvědčit, proto z něj státní administrativa měla takový strach. Kdyby byl vůdcem s negativním myšlením, kdyby byl "ďábel na Zemi", mohl mít velmi neblahý až zničující vliv na lidi, cosi jako Hitler a Stalin. On ale chtěl docílit toho, aby se v lidech otevřelo vědomí - se vším dobrem i zlem, věřil, že když si člověk v sobě uvědomí zlo, pozitivismus zvítězí a roznese se jako blahodárná bakterie po celém světě.

• PhDr. Ralph Metzner, Learyho asistent na Harvardu: Velice se mne dotýká, když vidím, jak je Timothy stále jen předmětem neutuchající negativity. Myslím, že je to nefér. V zásadě ho obviňují, je obětním beránkem lidských strachů a jejich vlastní zmatené neurotické zaujatosti.

• Vicky Marshall, spisovatelka a archivářka Learyho díla: Jeho rodina pocházela z Irska. Říkal mi, že jako kluk ministroval. Vyprávěl, že jeho otec byl zubař a že mu dal rajský plyn (oxid dusný, N2O), ještě když byl malý. Moc se mu to tehdy líbilo. Jeho matka byla velice prudérní a odsuzovala ho. Jeho dědeček měl metráky knih a Tim si je chodil půjčovat. Říkal mu: "Time, nebuď jako ostatní."

• Barbara Leary, Learyho ex-manželka: Veškerá jeho filozofie spočívá v tom, že vše je individuální záležitostí. Dnes vám každý říká: Přizpůsob se, přizpůsob se, poddej se, vyhov, ale Timothy tvrdí: "Ne, tudy cesta nevede, jsi jedinec, buď jedinečný, jsi Bůh."

• Timothy Leary: Irem můžeš být a nemusíš ani do Irska v tom smyslu, že se na věci díváš z druhé strany, že zůstaneš vně establishmentu, najdeš si lidi, jako jsi ty, je jich dost. Najdeš je v poezii, dělají umění, dělají hudbu. Od raného mládí mne fascinovala velká intelektuální dobrodružství, k nimž vyzývá filozofie. Vždycky jsem proto chtěl být filozofem. Proto mě okamžitě přilákala psychedelická zkušenost, hned jak jsem se o ní doslechl. Když si vezmete LSD a vaše vědomí se rozšíří, dramaticky se tím znásobí množství možností a perspektiv a vy se vyskytnete ve skutečném ontologickém zmatku. Proto jsme vždycky naléhali na lidi: Neberte LSD, dokud nejste velmi dobře připraveni!

Přestože byl nazýván »vůdčím teoretikem alternativní kultury«, nikdy nebyl provázán s žádným politickým ani kulturním hnutím, s žádným uměleckým směrem, tím méně s jednotlivými skupinami či osobnostmi. Na druhou stranu málokdo z umělců, filozofů či psychologů té doby může s čistým svědomím říci, že Learyho nezaznamenal, že zůstal Learyho »revolucí« nedotčen (viz. K. Kesey, J. Kerouac, A. Ginsberg, A. Warhol, J. Hendrix, Rolling Stones, Beatles, S. Grof, J. Nicholson, B. Dylan, D. Hopper, H. Forda a bezpočet dalších). Leary nikdy své myšlenky zbůhdarma nevykřikoval jako mnoho jeho tzv. "následovníků", on analyzoval. Analyzoval v první řadě sám sebe a na sobě se učil možnosti náhledu vědomí dalších lidí. Analyzoval se všemi možnými i nemožnými odchylkami a excesy a teprve potom tvořil rezultáty.

Jeho první mexická psychedelická zkušenost jej okamžitě přesvědčila o skrytých možnostech vědomí a především o možnosti a schopnosti vědomí otevřít a tím mnohem více poznat a využít celou osobnost. Stal se z něho filozof s transcendentálními zkušenostmi. Nikoli blouznivec a narkoman, ale filozof bez prizmatu zaběhlých definic myšlení. Připravil tak půdu další nové nekonvenční větvi psychologů a filozofů. Někdo musel tu špinavou práci udělat…

Learyho práce vyvrcholila postem lektora na Harvardské univerzitě, kde studenti a profesoři sloužili již léta za pokusné králíky pro experimenty s LSD, financované CIA a armádou. Bod zvratu nastal v létě roku 1960, kdy byl tehdy devětatřicetiletý Leary na dovolené v mexické Cuernavace. Jeden jeho známý získal od staré indiánské ženy hrst kouzelných hub. Leary do té doby nekouřil nikdy ani marihuanu. Podobně jako mnoho lidí, kteří experimentovali s psychedeliky, zjistil, že jeho první trip měl silný dopad na jeho způsob vidění světa. Transcendentní implikace této první cesty do vnitřního prostoru ho přesvědčily, že normální mysl je "statický, uzavřený obvod". Leary přehodnotil své poslání psychologa. Od této chvíle věnoval své úsilí zkoumání látek, které naznačovaly jiné skutečnosti a novou koncepci lidské psýchy. Vrátil se na Harvard a se souhlasem doktora Harryho Murraye, vedoucího katedry sociálních vztahů, zorganizoval psilocybinový výzkumný projekt. Doktor Murray, který za druhé světové války řídil sekci OSS pro hodnocení osobnosti, se o Learyho práci dychtivě zajímal. Jako dobrovolník při psilocybinových testech se stal prvním z mnoha učitelů a postgraduálních studentů, kdo vyzkoušel pod Learyho vedením houbovou pilulku. Leary získal přísun ze Sandozu, který novou drogu výzkumníkům distribuoval zadarmo. Leary se na psychedelické výzkumné scéně objevil relativně pozdě, ale hned od začátku on ani jeho spolupracovníci nedělali se svými východisky žádné cavyky.

Byl to idol alternativní kultury - spisovatel, lektor, bývalý vězeň a významná osobnost. Jeho nadšení pro smrt bylo podobné jeho nadšení pro život žitý naplno. V roce 1967 poradil mladým lidem celého světa, aby si opakovali: Zapni se, vylaď se, dej si odchod! Mnozí to udělali za pomoci psychedelických drog. Pracoval však především ve výzkumu jako psycholog, vědec, psal knihy a přednášel.

Prvním formálním experimentem, který Learyho skupina provedla, byl průkopnický podnik v kriminální psychologii. Psilocybin byl podán dvaatřiceti chovancům Massachussetského nápravného institutu v Concordu, vězení se zvláštní ostrahou, aby se zjistilo, jestli droga může vězňům pomoci změnit způsoby jejich chování, tudíž snížit recidivitu. Tato úvodní studie se ukázala v krátkém čase jako úspěšná. Pouze 25 % z těch, kteří požili drogu, skončilo znovu ve vězení oproti obvyklým 80 %!

• Barbara Leary: Pro mne byl posedlým člověkem a velkým filozofem, hledačem pravdy a futuristou. Vždy zaujímal velice pozitivní postoje a stále jen pracoval a pracoval. Jeden z největších momentů vzrušení zažil v okamžiku, kdy se podíval na video a zjistil, že část jeho ostatků bude vyvezena do vesmíru. "Když uviděl ten záblesk světla, řekl: To jsem já."

Tento čtverácký intelektuál a vizionářský génius má své místo na celosvětové počítačové síti. Timothy Leary řekl, že ho uchvátila zpráva o tom, že má neoperovatelnou rakovinu prostaty. Pro něj byla smrt jen slibným dobrodružstvím, a když pro něj dnes ráno přišla, zanechal za sebou dost lidí, kterým bude scházet. A také pár, kteří vám řeknou, že ne.
TV reportér, 31. 5. 1996

POUŽÍVEJTE SVOU HLAVU


Terapeutické studie 50. let otevíraly nové oblasti bádání rostoucímu počtu mladých psychiatrů. Zvláště slibnou cestou bylo používání LSD jako nástroje pro zkoumání kreativních rysů psychiky.

• Timothy Leary: Psychologii jsem začal dělat před dvaceti lety jako povolání. Byl jsem dost prostoduchý, když jsem bral vážně myšlenku, že psychologie by měla zjistit, co se odehrává uvnitř lidské bytosti. Ale před pěti lety jsem si náhodou v Mexiku vzal posvátné mexické houby. O svém mozku a jeho možnostech jsem se dozvěděl během pěti hodin po požití oněch hub víc než po patnácti letech studia a výzkumu.

• Dr. Oscar Janiger: Jediný acidový trip se vyrovná čtyřem rokům v umělecké škole.

• T. Leary v posledním rozhovoru s Leslie Raymond: Mé hlavní poselství znělo: Používejte svou hlavu. Konkrétně: Naučte se používat svůj nervový systém. Během posledních patnácti let jsem se naučil používat svůj vlastní nervový systém způsobem jako Galileo, první člověk, který měl dalekohled. Trvá roky, než se naučíte, jak ho zaměřit, nastavit a vyladit. Vím, že nervový systém je počítač, můžeme jej naprogramovat různými směry. Je jako série filmových nebo televizních kamer - můžeme je zaostřit nebo jimi pohybovat po různých předmětech. Je elektronický a elektrický. Můžeme jej zapnout a vyladit. Je tady od toho, aby se používal. Výzvou lidskému rodu je to, že právě vcházíme, jak já tomu říkám, do neurologického věku. Musíme se naučit používat své hlavy. LSD je mimořádně mocný nástroj k otevření mysli. Jsme v psychochemickém věku. V budoucnosti se nebudeme ptát, jakou knihu čteš, ale jakou chemikálii užíváš, abys otevřel mysl a zrychlil učení.

• PhDr. Robert Prehoda, lékař, filozof, spisovatel a publicista: Americká drogová revoluce byla katastrofa. A pokud jde o míru toho, jak ji propagoval Timothy Leary, byl veleknězem drogové revoluce, on ji pochopitelně měl podloženou filozofií. Mluvím však o tom hlavním, co dělal, a to mělo velice negativní dopad.

• Leslie Raymond: Předešel jste svou dobu. Je to hlavní důvod, proč vás lidé ještě nepřijali?

• Timothy Leary: Jsem v takové časové výchlipce.

KACÍŘI NA HARVARDU A CIA


Timothy Leary byl pro psychedelické hnutí prorokem percepce. Jednoznačně zastáncem LSD, jenž naháněl hrůzu spořádané Americe. Renegátskou psychedelickou scénou na Harvardu nebyl každý nadšen. Důvěrná zpráva Úřadu bezpečnosti při CIA, který používal LSD pro účely výslechů během 50. let, naznačovala, že určití lidé z CIA mohli přijít do styku s Learyho skupinou.

Je známo, že během tohoto období dal Leary LSD Mary Pinchotové, prominentní washingtonské dámě. Leary a Pinchotová navázali během jejích občasných návštěv v Cambridge na počátku 60. let srdečné přátelství. Požádala ho, aby ji naučil, jak vést sezení s LSD, aby »to« mohla vnést do svých kruhů ve Washingtonu. "Mám jednoho přítele, který je velmi významným člověkem," svěřila se Learymu. "To, co jsem mu řekla o své vlastní zkušenosti s LSD, a to, co mu řekli další lidé, na něj udělalo velký dojem. Chce to sám zkusit." Leary byl zvědavý, ale Pinchotová mu neřekla, komu chce drogu dát. Ani svého učitele ve věcech LSD neinformovala o svém manželství s vysokým pohlavárem CIA (Cord Meyer dohlížel na infiltraci CIA do Americké národní studentské asociace a do Kongresu pro kulturní svobodu v Evropě, který během studené války poskytoval finanční podporu četným liberálním intelektuálům a spisovatelům). Leary jí vysvětlil základní pravidla o prostředí a naladění, zdůraznil především význam, jaký má pro acidový trip pohodlné, příznivé prostředí. Pinchotová mu čas od času referovala: "Nemohu vám povídat všechny podrobnosti, ale berou to nejvyšší lidé ve Washingtonu. Divil byste se rozhledu některých z našich vůdců. Scházíme se v malé skupince…" Leary nemohl tušit, že Mary Pinchotová je jednou z přítelkyň prezidenta Kennedyho a že s J. F. K. v Bílém domě kouří marihuanu. Pinchotová byla zavražděna necelý rok po atentátu na Kennedyho a její deník zmizel…

Když se Leary dozvěděl o její smrti, vzpomněl si na jejich rozhovor o LSD. Několikrát mu naznačila, že jeho aktivity sleduje CIA. Pinchotová mu řekla, že vzhledem k životnímu významu drogového výzkumu pro americkou zpravodajskou službu bude ponechán, aby provozoval své experimenty jen tak dlouho, dokud se mu to nezačne vymykat z ruky.

• Timothy Leary: Neurologicky a biochemicky jsme ve styku s tisíci generacemi, jež tu byly před námi. To jen naše mentálně symbolická mysl nedokáže dekódovat tato poselství. Lidé objevili tuto zkušenost a již tisíce let rozvíjejí metody povznesení se. Měl jsem postavení, byl jsem vážený a měl jsem v zásadě moc. Mohl jsem to říkat, protože jsem nechtěl definitivu na Harvardu, protože jsem nechtěl být profesorem, nechtěl jsem státní podporu.
Vláda nám na naše výzkumy nikdy nedala ani pětník, financovaly nás jenom soukromé skupiny, a tak mě jednoduše nikdo nezastrašoval a vše bylo legální. Je spousta mladých lidí, zejména mužů, jejichž cílem je dostat se na Harvard. Jsou jako lososi, když táhnou vzhůru. Doskáčou na Harvard a vědí, že to je konečná, jsou z nich profesoři na Harvardu. Zároveň tam s nimi najdete hnutí "alternativní kultury a transcendence" a hnutí "na ničem nesejde".
• PhDr. Richard Alpert (Baba Ram Dass), kdysi nejbližší spolupracovník Timothy Learyho, jeden ze dvou mužů nejvíce obviňovaných a vychvalovaných za psychedelickou revoluci: Měl jsem LSD více než třistakrát a k jednomu z nejdramatičtějších psychedelických zážitků patří to, že jste někým jiným a najednou vidíte, v kolika směrech je stejný jako vy.

Chvilku jsme si užívali takové okouzlující hysterie, srandičky a podobně. A já pak vešel do obývacího pokoje a začal jsem zažívat ono veliké rozštěpení. Dostaví se ten disociační zážitek, kdy vše z vás se stane vědomím. Zbude jen vědomý bod. Pamatuji se, když se mi to stalo poprvé. Najednou jsem nebyl profesor, chlapec ze středních vrstev byl pryč, už jsem nebyl pilot, veškeré hry mého života mizely v dáli. Jako by zbylo jen moje tělo a já se díval s očima dokořán a dostal jsem strach. Zachvátila mne panika, jež předchází stavu psychologické smrti, protože v té chvíli Richard Alpert umíral. Byla to panika typu Ne, dost, zastavte to! Musí mi něco zůstat, abych věděl, kdo jsem! Už už jsem chtěl zakřičet na Timothyho a tu jsem prošel branou a ptám se: Kdo to chce křičet? A Timothy, moudrý Timothy vždycky říkal: Věř svému nervovému systému. Najednou jsem si připadal natolik svobodný, že vím, kým jsem byl, a spočinul jsem ve svém bytí a říkal si: Chlapče, oni tě celý život mrvili. Celý život zbavený téhle zkušenosti. Šel jsem ven před Timův dům a ve sněhu jsem dělal hvězdy.

• Timothy Leary: Když jsme jako středostavovští profesoři v Harvardu začínali s naším výzkumem, nevěděli jsme, o čem to je. První, co jsme se naučili, bylo neužívat jazyk psychiatrie, protože ten se pohybuje v termínech jsi nemocný - jsi zdravý, ve vztahu lékař - pacient, máte tuto neurózu nebo psychózu a vlastně tím nutíte pacienta do role oběti.

• PhDr. Richard Alpert: Byli jsme kacíři na Harvardu a později i kacíři ve společnosti.

• PhDr. Ralph Metzner: Když si vezmete LSD, vše odpadne, veškeré naučené struktury, veškeré vzorce myšlení, víra, názory, emocionální postoje, pozitivní či negativní - všechno odpadne. Člověk vidí sám sebe a co si o sobě myslí. Aldoux Huxley, Gerald Heard, Humphry Osmond a další jiní říkali: "Ne, nemůžete říkat každému, aby bral LSD, musí to být zachováno v tichosti, to je věc pro elitu."

EVOLUCE, MOZEK A ŠEDESÁTÁ LÉTA


• Leslie Raymond: Říkáte, že se LSD nedá zneužít?

• Timothy Leary: Jistě, jde o formu energie, která uvolňuje energii. Každá forma energie, jíž člověk objevil, se dá využít pro dobro i zlo. Dá se použít k získání moci, k ovládání jiných lidí, anebo může lidem pomoci, aby se rozvíjeli a rostli.

• PhDr. Richard Alpert: Na fakultě jsme spolu strávili asi rok. Timothy byl vdovec se dvěma dětmi. Kdokoli jiný v téhle situaci by si hrál na chudinku. Strašně to tlačí do pozice - publikuj a pojdi. Jenže Timothy byl jiný, bylo mu to jedno. Na Harvard jsem se vrátil tehdy v únoru, on už mezitím rozběhl projekt, který by se dal shrnout asi takto: Moje mexická zkušenost byla opravdová a hluboká, ovšem tyto prostředky (např. výtažky z mexických hub) používají v naší kultuře psychiatři jako psychosomatika k navození patologických stavů a to je pro mne špatná metafora. A já, harvardský profesor, je prozkoumal. Podle mne to byl obrovský skok.

• Timothy Leary: Vědecké studie prokázaly, že mozek má tucty, možná stovky receptorů, jež jsou jakýmisi zámky k mozku. Každý z těchto receptorů vytvořila DNA a genetika během milionů let tak, aby je otvírala jedna určitá rostlina. Je to poetická představa, že království rostlin se tisíce let vyvíjelo souběžně s teplokrevnými savci s mozky a ještě dnes mají tyto rostliny automatický účinek na mozek. Myslím, že v evoluci se nic neděje náhodou.

• PhDr. Richard Alpert: Co mě na Timothym okouzlovalo, byla jeho schopnost neustále podkopávat parametry mého myšlení. Neustále posouval hranice mé schránky. Stále se na věci okolo díval lehce odlišným způsobem.

• PhDr. Ralph Metzner: Měl naprosto fenomenální dar mluvit k davům. To ta jeho irská výřečnost! Podívejte se, co se stalo s psychedeliky během šedesátých let. Šedesátá léta zrodila hnutí za občanská práva, začínala ekologická hnutí, hnutí za osvobození žen, sexuální revoluce, protiválečné hnutí a rock'n'roll. Rozvinula se obrovská kulturní aktivita. A já jsem ochoten se vsadit, že ve všech těchto aktivitách hrála roli nějaká psychedelická zkušenost.

PŮVOD SLOVA PSYCHEDELICKÝ


Z řeckých slov »psýché« (duše) a »delein« (udělat prohlášení) či »deloun« (ukázat, odkrýt), poprvé jej navrhl v roce 1956 Humphry Osmond, jeden z prvních výzkumníků LSD, meskalinu, semen povijnice a adrenolutinu.

Psychedelika nás přiblížila k porozumění lidské psychice, jak je zřejmé z nových směrů vývoje formálních studií mozku. Doktor Stanley Krippner, když kontaktoval řadu výzkumníků, kteří se »alternativními realitami« zabývali, poznamenal, že hlavní dopad využití psychedelik spatřuje z vědeckého hlediska v probuzení zájmu o výzkum vědomí. A to nejen prostřednictvím psychedelik, ale i skrze sny, spánek, biologickou zpětnou vazbu, hypnózu, meditaci a podobně. Mnohé z těch nejprominentnějších badatelů na poli vědomí dneška, i když jen málokteří by to přiznali, zasvětily do celé věci právě jejich rané tripy v šedesátých letech.

V červenci 1981 uvedl doktor Stanley Krippner konferenci na téma sociálních a kulturních aspektů výzkumu vědomí poctou: Myslím, že mohu objev LSD a průkopnickou práci takových lidí, jako je dr. Stanislav Grof či Timothy Leary, bez přehánění přirovnat ke koperníkovské, darwinovské nebo freudovské revoluci. Koperníkovská revoluce odsunula planetu lidských bytostí z centra vesmíru a z centra jejího solárního systému na periferii. Darwinovská revoluce vymezila člověka jako přímého potomka nižších živočichů. Freudovská revoluce ukázala, že podstatná část lidských motivací je spíše nevědomá než vědomá. Lidské bytosti lpěly na té nevelké oblasti vědomých motivací, která zbyla, až do chvíle, kdy Albert Hofmann přišel s LSD, aby nám ukázal, že ta trocha vědomých motivací, kterou disponujeme, má chemickou povahu a chemickými látkami na ni lze velmi radikálně působit.

• Stanislav Grof: Experimentovali jsme se vším možným. Mého školitele, který mi LSD poprvé dal, zajímalo mimo jiné EEG a to, čemu se říká »řízení mozkových vln« - což se dá dělat buď s pomocí stroboskopického světla, nebo akustického vstupu. A tak, když jsem s LSD prožíval vrchol, přišla sestra a sdělila mi, že je čas na EEG. Potom přišel čas na řízení mých mozkových vln. Nastavila stroboskop, požádala mě, abych zavřel oči, umístila tu věc nad moji hlavu a zapojila. A pak přišla ta neuvěřitelná exploze bílého světla. Jako další jsem si uvědomil, že vědomí opouští mé tělo. Odletěl jsem z kliniky, odletěl jsem z Prahy, odletěl jsem z planety! Měl jsem pocit existence v absolutně netělesném stavu a doslova jsem se stal vesmírem - prožíval ho. Byl tam velký třesk i něco jako bílé a černé díry. Zatímco se tohle dělo, sestra velice pečlivě plnila instrukce - začala asi u tří cyklů a zvýšila až na šedesát a zpět a znovu a opatrně zastavila uprostřed škály alfa, potom škály theta a škály delta a experiment ukončila. A potom jsem nějak znovu našel své tělo a končil s neuvěřitelně silným dojmem. A tak jsem se, jak jinak, přidal ke skupině lidí, kteří měli přístup k psychedelickým látkám.

Je to jako zemřít a znovu se narodit. Kdybych vybrala jen kousek z mé zkušenosti, mohla bych říci, že jsem se stala myšlenkou okna v katedrále, vstoupila jsem do jeskyně padajících drahokamů. Leslie Raymond

• Timothy Leary: Svou nervovou soustavou jsem patrně pronikl nejdál ze všech lidí, kteří jsou naživu. LSD jsem vzal více než pětsetkrát a zažil jsem širokou škálu těchto biochemických a neurologických možností.

MILLBROOK (1963-67)


Usedlost, jíž si pronajal Timothy Leary, je fantastická ve dne i v noci. Dvanáct kilometrů čtverečních zvlněné lesnaté krajiny na severu státu New York doplněné umělými jezírky.

• Timothy Leary: Navštěvovali nás lidé experimentující s vědomím - jogíni, fakíři, taoisté, věštci z čajových lístků, ultravegetariáni. Zajímalo nás to, chtěli jsme o tom všem vědět, protože jsme byli měšťáčtí profesoři z Harvardu a mnoho jsme o tom nevěděli.

• Michael Bowen, malíř a člen společenství v Millbrooku: Timothymu do Millbrooku stále telefonovali. Odpovídal na telefonáty lidí, které vůbec neznal. A hodně z nich někde jen žilo z LSD. Lidi, kteří si to vzali vůbec poprvé, nejčastěji říkali: "Doktore Leary, musíte mi pomoct! Umírám! Umírám!" A Timothy jim říkal: "Ano, umíráte, ale já také," a pak jim začal vysvětlovat proces života starý padesát miliard let, jak všechny naše buňky umírají a regenerují se a jak každých šest let vytvoří nové tělo. Za chvilku potom se ten člověk začal uklidňovat a už nechtěl skočit z mostu nebo tak.

ZAPNUT, VYLADĚN, VYKOPNUT


• PhDr. Richard Alpert: Tima vyhodili ze všech institucí, kam kdy patřil. Včetně Spojených států, Afghánistánu a Strany Černých panterů. Ale katolická církev ho nikdy nevyhodila! Z katolické církve vystoupil sám.

• Timothy Leary: Třináct let jsem byl ženatý s Rosemary. Byli jsme spolu v Millbrooku a pak mi pomáhala s útěkem z vězení. Byli jsme spolu v Evropě. Teď tráví hodně času tady (v Beverly Hills, pozn. autora), byla tu minulý týden a příští týden se zase vrátí, takže s Rosemary jsme ve velice úzkém kontaktu. Tenhle dům zařídila moje bývalá žena Barbara, která odešla před dvěma roky. Byli jsme spolu třináct let a její syn Zach je ten mladý muž, co vás tu dnes hostí.

• Leslie Raymond: Byl jste také ženatý s Ninou (matka herečky Umy Thurman - pozn aut.), s Joannou a vaše první žena byla Marianna.

• Timothy Leary: Ano, moje největší láska Marianna, byli jsme spolu 11 let. Zabila se o mých pětatřicátých narozeninách.

CHCI PROZKOUMAT SMRT


• Timothy Leary: Aldoux Huxley předpověděl, jak chce zemřít, a skutečně to tak sám udělal. Zašel jsem za ním - hned tady kousek po Mulholland Drive v Hollywoodu, abych mu přinesl knížku, kterou jsme o tom napsali, a abych si promluvil s jeho ženou Lorou. A o dva tři dny později, jak to popsala ve své knize, nastal nadčasový okamžik, kdy na lístek napsal: »LSD«, a ona mu podala LSD. A doktor Sydney Cohen z Kalifornské univerzity, zřejmě světově nejproslulejší lékař přes drogy, mu podal LSD a také mu dal pilulky na »odchod«, jež mu umožnily zemřít důstojně a v míru způsobem, o kterém psal ve svých knihách. Za jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí považuji to, jak zemřít. Koneckonců, nemůžete si vybrat, kde a komu se narodíte. Byli jste v děloze a vylezli ven. Nevěděli jste, co vás čeká. Mnoho velkých životních rozhodnutí jako svatby nebo promoce jsou společenskými obřady, ovšem večírek na rozloučenou uspořádaný k největší chvíli svého života, oslavu onoho absolutoria, tu plánuji už mnoho let.

• Leslie Raymond: Vyjádřil se, že by chtěl své tělo zmrazit?

• PhDr. Richard Alpert: Já myslel, že jen hlavu?

• Leslie Raymond: Jen hlavu?

• PhDr. Richard Alpert: Zaplatil si jen hlavu, já nevěděl, že chtěl celé tělo.

• Leslie Raymond: Třeba to bude celé tělo…

• PhDr. Richard Alpert: To je nějaká zvláštní dohoda?

• Leslie Raymond: Proč by si někdo nechal zmrazit hlavu?

• PhDr. Richard Alpert: Zmrazí si mozek, jak tomu rozumím, jeho zajímá jen zmrazení jeho mozku, ne těla.

• Timothy Leary: Až věda pokročí tak, že vám vyléčí například rakovinu jakoby nic, tak možná budou moci vsadit můj mozek nějakému nešťastníkovi, jehož mozek zemřel, ale tělo ještě žije.

• PhDr. Richard Alpert: Může to být peklo a může to být ráj. A on by se mohl smát celou cestu nahoru k nebeským břehům a říkat: "Povedlo se mi to, zmrazil jsem si mozek, počkejte, až tohle uvidí establishment!"

• Timothy Leary: Zřejmě se to odehraje o dvě patra níž. Naloží mne nebo do mne něco nacpou, aby udrželi moje tělo a mozek živé. Klíčová je tu duše, neboť panuje shoda v tom, že duše je podstatou jedince a vašeho vědomí. Prostudujete-li si encyklopedickou definici duše, je to trochu zarážející, je totiž dost podobná encyklopedické definici mozku.

• PhDr. Richard Alpert: Dějiny veškerého mysticismu a všech náboženství předkládají, že to, kým jsme, není naše tělo, není to náš myslící mozek. Timothy se právě tomuhle chystá postavit. Ano, dovádí filozofický materialismus k znamenitému předposlednímu bodu.

MANTRA, RÁJ, BEATLES


• Timothy Leary: Je pravda, že do Kalifornie přišlo hodně lidí odjinud, protože chtěli něco jiného a tady mohli dělat věci, které tam u nich dělat nemohli. Vidím květiny, poslouchám flétny, vidím mladé lidi hledající krásu, vidím radost, nevidím žádnou zbraň, nevidím želízka… Myslím, že je to svaté místo. Zřejmě to působí podivně na středostavovského pijáka whisky, ale každé nové náboženství, každá nová svátost vypadá zvláštně.

• Claire Burch, básnířka a hudební skladatelka: Řekl: "Mým posláním je tuto drogu představit světu." Řekl to jako generál. "I když budou nějaké oběti, já musím vidět celek."

• M. Bowen, malíř: Když uviděl těch třicet tisíc lidí na prvním Sanfranciském festivalu Human Be In, velmi to ovlivnilo jeho myšlení. Měl připravenou řeč, ale když uviděl ty davy, řekl jen: "Zapněte se, vylaďte se, dejte si odchod!" Bylo to - odejděte ze škol, vypadněte ze zaměstnání, dejte všemu odchod. A stala se z toho mantra. Mantra je to, co se neustále opakuje, až se účinek dostaví. Mantrou bylo Zapoj se, nalaď se, ustup, nalaď, vypni.

• PhDr. Ralph Metzner: Establishment byl proti. Ani se mi to nechce říkat, ale byly to církve, které se bály nové doktríny. Politici se báli toho, že lidé řeknou, že nepůjdou do Vietnamu. Byli tu politici, kteří říkali: "Musíte jít kamkoli, kam vám řekneme," ale mezi mladými probíhala revoluce, která říkala NE NE NE!, jsou věci, ze kterých si můžeme dát odchod, a my opouštíme vaši představu, o čem svět je. A důvod, proč si dáváme odchod, je ten, že jsme viděli svět, jaký by mohl být, když jej vidíte z vyšší perspektivy. A to právě Timothy dělal.

• Timothy Leary: Nejlepší, nejpřímější, nejpřirozenější cesta k Bohu je skrze chemikálie. Dnes to jde přes marihuanu, LSD, peyotl, mezkalin a mnoho dalších drog.

• Zach Leary, nevlastní syn: Není žádným tajemstvím, že Beatles brali LSD dost brzy, v roce 1966 až 1967, když vyšlo album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

• Timothy Leary: To byl skutečně historický okamžik. Naprosto změnil poměry a otevřel popkulturu.

• Leslie Raymond: Dozvěděli se Beatles o LSD prostřednictvím Timothy Learyho?

• Zach Leary: A kdo v té době ne? Beatles se za něj veřejně postavili, když došlo na jeho případ. John Lennon, Yoko Ono a Leary byli stále v kontaktu. V roce 1969 potom společně v montrealském hotelu zpívali Dejte šanci míru.

"Tvrdím, že Beatles jsou mutanti," prohlásil Timothy Leary. "Prototypy evolučních agentů seslaných Bohem s tajemnou mocí vytvářet nový druh - mladou rasu smějících se svobodných lidí… Jsou těmi nejmoudřejšími, nejsvatějšími, nejpůsobivějšími avatary, jaké lidská rasa kdy zplodila."

Ve svých začátcích Beatles polykali povzbuzující drogy i uklidňující prostředky, aby zvládli kolotoč nočních vystoupení. Brali cokoli, co bylo po ruce. Marihuanu vyzkoušeli poprvé v roce 1964, kdy vtrhli do světa rockových hvězd.

Převzato z : http://www.e-stranka.cz/regenerace/2003/01/leary.htm
Prameny:
  • Leslie Raymond, režisérka (poslední rozhovor s Timothy Learym, Minneapolis/Los Angeles)
  • Brian Jeans, režisér poslední rozhovor s Timothy Learym, Minneapolis/Los Angeles)
  • Steve Graw, režisér (Cornel U. /Field of Development Sociology, Warren 34, CA)
  • Paul Davids, režisér
  • Michael J. Martin, režisér.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama